Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ,ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 24 ΩΡΗΣ

ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ  ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΜΕ 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΣ.