Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ΔΑΜΔΣ 12 7 2019